اسلینگ

اسلینگ (sling) وسیله ای شامل یک حلقه، قلاب، بوش، گیس بافت و سیم بکسل یا زنجیر است که برای جابجایی بار،                                                                                                    بلند کردن بار، و کشش از آن استفاده می شود. به این ترتیب که بار از طریق قلاب به اسلینگ و اسلینگ از طریق حلقه                                                                                                      به جرثقیل یا انواع بالابر ها متصل می شود.  همانطور که در تصویر مشاهده می کنید اسلینگها یک الی چهار شاخه دارند.

این وسیله معمولا در دو نوع زنجیری و بکسللی در صنعت لیفتینگ مورد استفاده قرار می گیرد که نوع بکسلی آن از دو سر                                                                                              پرس یا گیس بافت شده است. همچنین این محصول به علت حساسیت بالا به ویژه در تناژ بالا  بعد از پرس حتما باید تست شده باشد                                                                              تا ایمنی لازم در هنگام کار رعایت شود.

این وسیله برای بار هایی با وزن 500 کیلوگرم تا معمولا 30 تن طراحی و ساخته شده است.