جغجغه 

این تسمه معمولا در متراژ های 6 و 9 است.

وسیله ی برای مهار بار روی کامیون و…

عرضه انواع تسمه جغجغه ای در تناژ ها و متراژ مختلف ؛

 • 1 ton
 • 2 ton
 • 3 ton 
 • 5 ton

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

 

رولی

برای حمل و مهار انواع بار مورد استفاده قرار می گیرد.

این تسمها درباغبانی و مهار درخت  کاربرد فراوانی دارد. عرض تسمه ها،

 • 2cm
 • 2.5cm
 • 3cm
 • 4cm
 • 10cm

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

حمل بار

انواع  تسمهای حمل بار تک لا و دو لا در عرض های 5cm الی 30cm در تناژ:

 • 2-4 ton
 • 3-6 ton
 • 4-8 ton
 • 6-12 ton
 • 8-16 ton
 • 10-20 ton
 • 12-24 ton

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .